Logo

Swoddharak Vidyarthi Sanstha's
Dadasaheb Rawal College, Dondaicha
NAAC Re-Accreditated Grade 'A' (CGPA 3.30)
Skip Navigation Links

Alumni Committees:

Sr. No. Name
1 Mr. Chandrakant Pundalik Jadhav
2 Mr. Dipak Suresh Vasaikar
3 Mr. Shamkumar Shivdas Bhavsar
4 Miss. Harshali Sarkarsingh Jadhav
5 Mr. Dipak Deonath Girase
6 Mr. Narendra Vitthalsingh Girase
7 Mr. Bhushan Dharmaraj Girase
8 Mr. Nilesh Kishor Malpurkar
9 Mr. Rajesh Kashinath Sonawane
10 Mr. Devendra Kishor Sonawane
11 Mr. Hemant Ravichandra Bhavsar